Publikationer

Lokal och regional samverkan

Lokal och regional samverkan (LoR) Välkommen hit!  Här samlar länsstyrelserna information som kan vara bra att känna till och använda sig av i syfte att

När ensamkommande barn försvinner

Rapporten har tagits fram av samverkansdelegationens arbetsgrupp avseende mottagande av ensamkommande barn och unga och syftar till att närmare undersöka när i tid som ensamkommande

Regional samverkan

Regional samverkan     Länsstyrelsen ska verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. Länsstyrelsen ska

Samhällsorientering återrapportering 2022

Länsstyrelsernas återrapportering av uppdrag 3.B.23 enligt regleringsbrev för 2022. Samhällsorienteringens syfte är att underlätta den nyanlände flyktingens etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen