Kunskapsbank - lokal samverkan

Arbetsförmedlingen ansvarar för upprättande av olika överenskommelser. De har samlat en rad exempel på olika typer av överenskommelser

Exempel på lokala överenskommelser som beskriver samverkan mellan två eller flera parter på lokal nivå. 

 

Flera personer sitter runt ett bord och pratar med varandra.