Bidrag

Här kan du läsa om statsbidrag som länsstyrelserna har att fördela inom integrationsområdet.

Regeringen ger årligen länsstyrelserna i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner och organisationer i civilsamhället för att genomföra tidiga insatser för asylsökande, utveckla beredskap och kapacitet i mottagande av nyanlända samt till att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter. Fördelningen av statsbidrag till kommuner och organisationer i civilsamhället sker genom årliga utlysningar. Statsbidragens syfte och målgrupper styrs av förordningar. Vid utlysningar kan länsstyrelserna göra nationella och regionala prioriteringar.

Läs mer om statsbidragens syfte och målgrupper och få information om hur man går till väga för att ansöka om respektive statsbidrag genom att välja dem i menyn.