Beredskap och kapacitet i mottagandet av ensamkommande barn och nyanlända återrapportering 2023

Länsstyrelsernas återrapportering av uppdrag 3.B.18 enligt regleringsbrev för 2023.