Integration - Länsstyrelserna

Information om Länsstyrelsernas integrationsuppdrag

Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända och asylsökande. Detta sker på både nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Vi ska medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända och ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har också i uppdrag att stödja kommuner i samordningen av kommunal verksamhet såsom samhällsorientering. Dessutom fördelar vi statsbidrag till kommuner för att underlätta bosättning, höja kommunernas beredskap och mottagningskapacitet, för att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter samt till kommuner och organisationer i civilsamhället för tidiga insatser till asylsökande. Vi ska också följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända och ensamkommande barn, både på regional och kommunal nivå.

Nyheter

Fördelningen av anvisade nyanlända för 2022

Fördelningen av anvisade nyanlända för 2022 Länsstyrelserna har nu fattat beslut om fördelningen mellan länens kommuner för 2022.  Vid beslut om kommuntal ska hänsyn tas till kommunernas: Befolkningsstorlek och befolkningsprognos  Arbetsmarknadsförutsättningar Tidigare mottagande (asylsökande, ensamkommande, nyanlända flyktingar) Nyanländas självbosättning Bosättningslagen,

Fler län omfördelar mottagandet av ensamkommande barn 2022

Fler län omfördelar mottagandet av ensamkommande barn 2022 Länsstyrelserna har i uppdrag att varje år föra dialog med kommunerna i varje län om det finns intresse och förutsättningar att göra omfördelningar i mottagandet av ensamkommande barn mellan kommunerna.  Resultatet blev

Två personer vid ett bord

40 miljoner kronor att söka för tidiga insatser i årets andra utlysning

40 miljoner kronor att söka för tidiga insatser i årets andra utlysning En del av Länsstyrelsernas uppdrag kopplat till integration handlar om att fördela statsbidrag till tidiga insatser för asylsökande/nyanlända. Under 2021 förfogar länsstyrelserna totalt över 98 miljoner kronor, varav

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.