Samhällsorientering återrapportering 2023

Länsstyrelsernas återrapportering av uppdrag 3.B.22 enligt regleringsbrev för 2023.