När ensamkommande barn försvinner

Rapporten har tagits fram av samverkansdelegationens arbetsgrupp avseende mottagande av ensamkommande barn och unga och syftar till att närmare undersöka när i tid som ensamkommande barn försvinner, i relation till viktiga händelser i det enskilda barnets asylärende. Målsättningen har varit att kunna redovisa i vilken grad avvikningar tycks ske i samband med att personen i fråga till exempel får ett avslagsbeslut eller närmar sig sin artonårsdag.