Publikationer

Lokal och regional samverkan

Lokal och regional samverkan (LoR) Här samlar länsstyrelserna information som kan vara bra att känna till och använda sig av i syfte att bidra till

När ensamkommande barn försvinner

Rapporten har tagits fram av samverkansdelegationens arbetsgrupp avseende mottagande av ensamkommande barn och unga och syftar till att närmare undersöka när i tid som ensamkommande

Regional samverkan

Regional samverkan     Länsstyrelsen ska verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. Länsstyrelsen ska