Utvecklingsmedel 37 § och 37a § återrapportering 2023

Länsstyrelsernas återrapportering av uppdrag 3.B.20 och 3.B.21 enligt regleringsbrev för 2023.