Samhällsorientering återrapportering 2022

Länsstyrelsernas återrapportering av uppdrag 3.B.23 enligt regleringsbrev för 2022.

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta den nyanlände flyktingens etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen. Länsstyrelserna har ett uppdrag att följa upp samhällsorienteringen för nyanlända.

I princip erbjuder alla kommuner i Sverige samhällsorientering enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. För kommuner med lågt eller inget mottagande kan det vara mer kostnadseffektivt att gå ur regionala samverkansavtal och i stället ingå bilateralt avtal med en annan kommun eller leverantör. Samhällsorientering via fjärrundervisning har ökat.

Länsstyrelsen främjar och stödjer samarbete mellan kommuner om samhällsorienteringen, bland annat genom att i samverkan med myndigheter och andra aktörer arrangera utbildningsdagar för samhälls- och hälsokommunikatörer på såväl regional som nationell nivå. I dagsläget saknas dock helhetssyn; det finns ingen uttalad nationell funktion med formellt ansvar för innehåll, deltagarurval, frekvens, uppföljning och bedömning. Det finns heller ingen garant för den pedagogiska kvaliteten i de olika utbildningssatsningarna.

Länsstyrelsen föreslår att ett nationellt centrum inrättas med ansvar att stödja och koordinera samhällsorienteringen på nationell, regional och lokal nivå.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.