Översättning och anpassning av Informationsverige.se återrapportering 2022

Länsstyrelsernas återrapportering av uppdrag Ju2022/01513.

Under våren 2022 beviljades ett större antal personer från Ukraina uppehållstillstånd i Sverige med tillfälligt skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv dir. 2001/55/EG. I samband med det uppstod ett behov av information om det svenska samhället på ukrainska. Informationen behövde vara anpassad utifrån de regelverk som gäller för den som beviljas uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Länsstyrelsen fick ett regeringsuppdrag för att tillgodose det uppkomna behovet.

Utifrån uppdraget har vi:

  • översatt delar av innehållet på webbplatsen Informationsverige.se till ukrainska
  • tagit fram en webbsida på Informationsverige.se med anpassad och samlad information för personer som har flytt från kriget i Ukraina och som beviljas uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet (målgruppen).

Förutom ovan delar har vi också:

  • översatt filmserien ”Börja prata om” till ukrainska, som bland annat används i Migrationsverkets obligatoriska samhällsintroduktion för de som har beviljats tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet.
  • uppdaterat det tryckta informationsmaterialet om Informationsverige.se och genomfört informationsinsatser för att sprida att webbplatsen finns på ukrainska.
  • samarbetat med andra myndigheter för att ta fram och sprida myndighetsgemensamt informationsmaterial till målgruppen.