Tidiga insatser för asylsökande återrapportering 2023

Länsstyrelsernas återrapportering av uppdrag 3.B.19 enligt regleringsbrev för 2023.