Publikationer

Informationsverige.se

En redovisning om portalen Informationsverige.se. Redovisningen innehåller en bedömning av hur portalen fungerar som informationskanal för nyanlända och asylsökande kvinnor och mäns etablering. Den innehåller

Samhällsorientering för nyanlända

Länsstyrelserna har ett uppdrag att följa upp samhällsorienteringen för nyanlända. Samhällsorienteringens syfte är att underlätta den nyanlände flyktingens etablering och delaktighet i det svenska samhället.

Utvecklingsmedel §37 och §37a

Länsstyrelserna bedömer att arbetet med §37- och §37a-medeln under 2021 har fungerat mycket väl. Intresset för medlen är fortsatt högt hos kommunerna och det strategiska

Tidiga insatser för asylsökande

Den samlade bedömningen av länsstyrelsernas insatser och resultat är att det överlag finns en god kapacitet i länen för att möta asylsökandes behov av insatser

Lägesbilder

I denna återrapportering redovisar Länsstyrelsen lägesbilder om kommunernas mottagande av nyanlända och asylsökande avseende beredskap och kapacitet, boende, skola och utbildning, socialtjänst och ensamkommande barn

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.