Publikationer

Lägesbilder från kommuner återrapportering 2022

Länsstyrelsernas återrapportering av uppdrag 3.B.16 enligt regleringsbrevet för 2022. I denna återrapportering redovisar länsstyrelsen lägesbilder om kommunernas beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända och

Lägesbilder från kommuner återrapportering 2021

I denna återrapportering redovisar Länsstyrelsen lägesbilder om kommunernas mottagande av nyanlända och asylsökande avseende beredskap och kapacitet, boende, skola och utbildning, socialtjänst och ensamkommande barn

Lägesbilder från kommuner återrapportering 2020

Lägesbilder från kommuner återrapportering 2020 Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag 16 enligt regleringsbrevet för 2020. I denna återrapportering redovisar länsstyrelserna lägesbilder om kommunernas mottagande av nyanlända