Uppföljning och enkäter

Varje höst skickar Länsstyrelsen ut två nationella webbenkäter till landets samtliga kommuner utifrån vårt integrationsuppdrag.

Lägesbild

Enligt regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende länsstyrelserna ska Länsstyrelsen sammanställa lägesbilder om mottagandet av nyanlända och asylsökande i respektive läns kommuner avseende till exempel boende och verksamheter inom socialtjänst, skola och utbildning. Länsstyrelsen ska lämna en redovisning till regeringen.

Uppföljning av samhällsorienteringen

Varje kommun ska enligt Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare erbjuda mottagna nyanlända samhällsorientering. Enligt förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare ska länsstyrelserna följa upp verksamheten. Varje kommun ska lämna länsstyrelsen de uppgifter som behövs för detta. Länsstyrelserna ska varje år lämna en gemensam redovisning om samhällsorienteringen till regeringen. 

Varför skickas enkäterna ut samtidigt?

Att länsstyrelsens två årliga nationella enkäter alltid skickas ut samtidigt under oktober månad beror på årshjulet som styr vår verksamhet som är kopplad till den statliga budgetprocessen. Länsstyrelsens redovisningar inom integrationsuppdraget skickas till regeringen i februari. Återrapporteringarna ska beskriva hur organisering och genomförande av insatser för nyanlända och ensamkommande barn fungerar i kommunerna. Redovisningarna till regeringen ska innehålla information på årlig basis.

Samråd med Sveriges kommuner och regioner

Inför utskick av lägesbild och uppföljning av samhällsorienteringen har samråd genomförts med Sveriges Kommuner och Regioner i enlighet med förordningen om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från kommuner och näringsidkare, SFS 1982:668.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.