Stödmaterial för överenskommelse om lokal samverkan

Många olika händer som läggs ovanpå varandra.

Materialet Stöd för samordning av etableringsprogrammet och Kunskapsstöd om nyanländas etablering togs fram 2022 i samverkan mellan länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Delegationen för unga och nyanlända till arbete.

Det nya stödmaterialet bygger på det tidigare metodstödet Lokala överenskommelser om nyanländas etablering och ska komplettera den mall och handledning för överenskommelser som finns och används i hela landet och för alla aktuella målgrupper.

Här hittar du det nya stödmaterialet om samverkan för nyanländas etablering. (Arbetsförmedlingen)

Här hittar du stödmaterial om överenskommelser för samverkan kring insatser inom etableringsprogrammet. (Arbetsförmedlingen)