Projekt DAGS

En kvinna som sitter ner, klädd i tröja och byxor me

Digital arbetsmarknadsvägledning genom språk (DAGS) är ett projekt som riktar sig till utrikes födda som har en svag anknytning till arbetsmarknaden. DAGS startade 2018 som ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna.

Projektet har producerat filmer och tillhörande utbildningsmaterial som syftar till att vägleda, motivera, inspirera och underlätta övergångar till arbete och studier. Exempelvis finns inspirationsfilmer med förebilder, utbildnings- och yrkesvägledande filmer om olika branscher och sektorer samt instruktionsfilmer om olika digitala moment för personer med låg digital vana och begränsade kunskaper i svenska språket.

Det samlade materialet är målgruppsanpassat med hänsyn till individer med svagast anknytning till arbetsmarknaden, begränsade kunskaper i svenska språket, låg formell utbildningsnivå och/eller låg digital vana.

Materialet vänder sig till målgruppen direkt men även till aktörer med verksamheter som möter målgruppen så som kommunala verksamheter, myndigheter, civilsamhällesaktörer och privat upphandlade aktörer och företag.                

Inom ramen för projekt DAGS pågår ett utvecklingsarbete med fokus på målgruppen och de utmaningar som finns att i etableras långsiktigt på arbetsmarknaden. För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län.

Materialet finns publicerat på Arbetsförmedlingens webbsida samt på länsstyrelsernas gemensamma integrationswebb:

Projekt DAGS – filmer och utbildningsmaterial (Arbetsförmedlingen)

Varmt välkommen att kontakta oss samt att använda och sprida materialet.

Kontakt

Har du frågor om projekt DAGS, önskar vägledning och stöd?

Kontakta Rebecca Karlsson Trolle, Utvecklingsledare rebecca.karlsson@lansstyrelsen.se eller info@margretatladottir.com

Inspiration till dig som är hemma

Fotografi av fyra olika kvinnor med olika hudfärger och religion.

Vi har tagit fram en ny film för kvinnor som varit hemma länge och vill hitta mötesplatser och nya vänner. Det finns en version med svensk textning och en version med syntolkning. Filmen finns också inläst som en ljudversion.

Film: Inspiration till dig som är hemma

I filmen får du träffa kvinnorna som är med på bilden ovanför: Fida Reyes från Syrien, Sanni Sylvan från Sverige, Nahrain Nilsson från Syrien och Mema Sarah från Kongo.

Det finns också utbildningsmaterial som du hittar på samma sida som filmerna.

Filmer om att använda digitala verktyg

En laptop som står på ett bord

Film 1: Dator
I denna korta film berättar vi om hur du sätter på en dator, hur du stänger av en dator och hur du använder tangentbordet.

Film om grunder för datorhantering

En kvinna med upplyfta händer som står i en tv-studio och pratar

Film 2: Mejl
I denna korta film berättar vi om hur du skapar en mailadress och hur du ska logga in med ditt användarnamn och lösenord.

Film om att mejla (E-post)

En bild på en kvinna som pekar på en bildskärm

Film 3: Appar och hemsidor
I denna korta film berättar vi om hur du laddar ner appar och hur du kan komma in på olika hemsidor via Google.

Film om att använda appar och hemsidor

En kvinna med upplyfta händer framför en bildskärm

Film 4: Hitta på internet
I denna korta film visar vi hur olika loggor ser ut och berättar hur du kan söka efter olika saker på internet.

Film om att söka information på internet

Filmer om utbildning och arbetsmarknad

En kvinna som sitter ner, klädd i tröja och byxor meInspiration att hitta vägen till jobb
Läser du på SFI? Då är den här filmen för dig. I filmen får du träffa två personer som läser på SFI. De berättar om sina erfarenheter och ger tips om hur du kan integreras i det svenska samhället. 

Film som ger inspiration till vägar mot jobb

En man klädd i en gul reflexjacka sitter framför odlingslådorPark- och ytterskötsel
Tycker du om att vara ute? Detta är filmen för dig. I filmen får du träffa två personer som går en yrkesutbildning i park- och ytterskötsel. Du får också träffa en person som fått jobb. De berättar sina erfarenheter och ger tips.

Film om utbildning och jobb i park- och ytterskötsel

En ung kvinna som håller sina händer knäppta och stVård och omsorg
Tycker du om att hjälpa andra ? Då är den här filmen för dig. I filmen får du träffa två personer som studerar en yrkesutbildning inom vård och omsorg. Du får också träffa en person som har fått jobb. De berättar om sina erfarenheter och ger tips.

Film om utbildning och jobb inom vård och omsorg

En kvinna med jacka och mössa samt hörselskydd på sigKött och chark
Tycker du om att jobba med kroppen och göra olika saker varje dag? Då kanske du vill jobba med livsmedelsproduktion, exempelvis göra korv eller stycka kött. I  filmen tittar vi  på olika jobb inom kött och chark. Vi berättar även mer om utbildning.

Film om utbildning och jobb inom kött och chark