Nyheter

51 miljoner till integrationsprojekt

51 miljoner till integrationsprojekt I år kommer länsstyrelserna att fördela över 51 miljoner kronor till insatser i kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med

Så gick arbetet med integration under 2020

Länsstyrelserna driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, organisationer och företag. Varje år lämnar länsstyrelserna resultatredovisningar till Arbetsmarknadsdepartementet.

66 miljoner till integrationsprojekt

I år kommer länsstyrelserna att fördela över 66 miljoner kronor till insatser i kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter för nyanlända invandrare och asylsökande.