66 miljoner till integrationsprojekt

Pengar
I år kommer länsstyrelserna att fördela över 66 miljoner kronor till insatser i kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter för nyanlända invandrare och asylsökande.

Insatserna ska syfta till att underlätta etablering i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn. En av årets prioriteringsgrunder har varit insatser som riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Insatser som stöder språkinlärningen för denna målgrupp är särskilt prioriterad.

– Det är en viktig prioritering att satsa på föräldralediga och andra personer med små barn. Det känns därför jättebra att hela 53,8 miljoner av projektbudgeten har gått till den typen av insatser. Det är en ökning med nästan 10 miljoner jämfört med förra året, säger Niclas Olstedt, samordnare utvecklingsmedel vid Länsstyrelsen i Jönköpings län. En annan prioritering har varit insatser där kommuner samverkar med idéburen sektor. Drygt 48 miljoner av anslagsposten har gått till insatser som sker i ett sådant samarbete.

Precis som tidigare år har intresset för att söka medel varit stort även i år. Totalt sett har länsstyrelserna fått in 178 ansökningar från kommuner runtom i landet. Av de som sökte fick 125 helt eller delvist bifall på sin ansökan. Några av de beviljade projekten är Svenska för liten och stor (Älvsbyns kommun), Språkträning och friskvård för föräldralediga på Öppna Förskolan (Ockelbo kommun) och Integration genom Astrid Lindgrens litteratur (Falu kommun). Länsstyrelsen i Jönköpings län är sedan 2014 ansvarig för att fatta beslut om och betala ut medel till de sökande kommunerna.