Fler län omfördelar mottagandet av ensamkommande barn 2022

Bilden visar händer runt ett konferensbord och symboliserar samarbete.

Länsstyrelserna har i uppdrag att varje år föra dialog med kommunerna i varje län om det finns intresse och förutsättningar att göra omfördelningar i mottagandet av ensamkommande barn mellan kommunerna. 

Resultatet blev att omfördelning föreslås i fler län än vad som tidigare varit fallet. Inför 2022 föreslås omfördelningar i totalt sex län: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Kalmar, Kronoberg samt Östergötland. 

Sammanlagt är det trettio kommuner som är aktuella för att omfördela andelar och totalt sex olika kommuner som är aktuella för att ta emot andelar, det vill säga en kommun i varje län.

  • En kommun kan omfördela hela eller del av sin andel till en annan kommun i samma län.
  • Omfördelningen gäller på årsbasis.
  • Omfördelningar föreslås av länsstyrelserna efter dialog med kommunerna och fastställs av Migrationsverket.
  • Vid en omfördelning följer den rörliga schablonersättning med automatiskt, dock ej den fasta ersättningen.
  • Anknytningsanvisningar och ensamkommande barn som tas emot som kvotflyktingar omfattas inte av en omfördelning.