Lägesbilder från kommuner återrapportering 2022

Länsstyrelsernas återrapportering av uppdrag 3.B.16 enligt regleringsbrevet för 2022.

I denna återrapportering redovisar länsstyrelsen lägesbilder om kommunernas beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända och asylsökande samt ensamkommande barn och unga. I år redovisas dessutom, i en separat del, lägesbilder gällande skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Rapporten baseras på redovisningar från varje länsstyrelse utifrån inkomna enkätsvar från kommuner inom respektive län.

I oktober 2022 skickade länsstyrelserna ut en digital enkät till alla kommuner i landet. 99 procent av landets kommuner (287 av 290) besvarade den digitala enkäten vilket utgör ett gediget underlag för rapporten.

Likt förra året bedöms mottagandet av nyanlända och asylsökande fungera förhållandevis väl i landet som helhet. Likaså vad gäller skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Mottagandet av sistnämnda har visat att kommunerna har ganska god beredskap och kapacitet att ställa om till förändrade förutsättningar.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.