Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund för insatser som skapar beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn, och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället (37 § i ersättningsförordningen 2010:1122).

Målgrupp för insatserna

Målgrupp för insatserna är nyanlända med uppehållstillstånd.

I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd samt personer med tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiala studier.

Utlysning 2023

För 2023 disponerar länsstyrelserna nationellt sett över 40 miljoner kronor. Varje länsstyrelse ansvarar för att lysa ut de medel som man får sig tilldelade, hantera de ansökningar som kommer in från länets kommuner samt fatta beslut om bidrag.

Insatser som syftar till att utveckla samverkansformer som säkerställer beredskap och kapacitet prioriteras under 2023.

Medel kan primärt sökas för åren 2023 och 2024. Om det finns särskilda skäl för det kan medel även sökas och beviljas för år 2025.

Mer information om ansökan av medlen finns på respektive länsstyrelses webbplats.

För mer information om medlen, kontakta din länsstyrelse.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.