Informationsverige.se återrapportering 2020

Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag 24 enligt regleringsbrev 2020

En redovisning om portalen Informationsverige.se. Redovisningen innehåller en bedömning av hur portalen fungerar som informationskanal för nyanlända och asylsökande kvinnor och mäns etablering. Den innehåller även en bedömning av hur portalen fungerar som verktyg för aktörer som bedriver verksamhet för nyanlända, ensamkommande barn eller asylsökande.

Rapporten visar att Informationsverige.se (webbplatsen) är en källa till uppdaterad och tillförlitlig information om svenska samhället på tio språk. Webbplatsen är primärt riktad till asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn. Den är också ett verktyg för aktörer som i sin verksamhet möter nämnda målgrupper. På webbplatsen tillhandahålls målgruppsspecifik information om bland annat asyl och etablering. Webbplatsen tillgängliggör även digitala verktyg för svenskaträning och material för samhällsorientering. Under 2020 hade webbplatsen totalt nästan 2,9 miljoner sidvisningar. De mest använda sidorna på webbplatsen är kopplade till samhällsorientering, vilka utgör cirka 47% av webbplatsens totala antal sidvisningar. Språkinlärningspaketet Lära svenska är fortsatt välanvänt. Dessa sidor utgör cirka 8% av webbplatsens totala sidvisningar.