Informationsverige.se återrapportering 2021

En redovisning om portalen Informationsverige.se. Redovisningen innehåller en bedömning av hur portalen fungerar som informationskanal för nyanlända och asylsökande kvinnor och mäns etablering. Den innehåller även en bedömning av hur portalen fungerar som verktyg för aktörer som bedriver verksamhet för nyanlända, ensamkommande barn eller asylsökande.

Rapporten visar att Informationsverige.se är en källa till uppdaterad och tillförlitlig information om svenska samhället på tio språk. Webbplatsen är primärt riktad till asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn (målgruppen). Den är också ett verktyg för aktörer som i sin verksamhet möter nämnda målgrupper (aktörer). Webbplatsen innehåller målgruppsspecifik information om bland annat asyl och etablering. Webbplatsen tillgängliggör även material och metodstöd för samhällsorientering, samt digitala verktyg för att lära sig svenska. Under 2021 hade webbplatsen cirka 5,3 miljoner sidvisningar. Det är en ökning med 84% jämfört med år 2020.

Myndigheter, kommuner och aktörer inom civilsamhället använder webbplatsen som informationskanal i möten med målgruppen och statistik och övrig återkoppling indikerar att webbplatsen fungerar som informationskanal till målgruppen, men att den kan fungera ännu bättre.

Läs rapporten om informationsverige.se (PDF)