Yalla till Arbete

Plats: Borlänge kommun

Kontakt: ​Bengt Sundgren, bengt.sundgren@coompanion.se

Tidsperiod: 2019-01-01 till 2022-04-30

Finansiering: Tillväxtverket, Samordningsförbundet Borlänge, Coompanion Dalarna

Budget: 2 300 000 kronor

Beskrivning:

Coompanion Dalarna har startat upp och drivit Yalla Borlänge som ett av fem delprojekt i det nationella projektet Trappa upp. Projektet har samarbetat med Yalla trappan i Malmö som är ett etablerat socialt företag. I Borlänges fall har projektet haft ett samarbete med IKEA Borlänge där en grund för att starta upp ett socialt företag inom sömnad och textil skapats. IKEA har byggt upp en syateljé i sitt varuhus som har blivit en bas för fortsatt utveckling. Projektet bygger på Yalla trappans metodik att koppla språk till bransch och att öka motivationen genom att språk kopplas till arbete. Styrkan med Yalla trappans metodik är att fokusera på arbete och att ta vara på de färdigheter och yrkeskunskaper som kvinnorna har med sig. Förutom att tillverka kvalitativa textilprodukter till kunderna så syftar Yalla Borlänge till att erbjud deltagarna en meningsfull vardag. Kvinnornas självkänsla ökar, likaså självförtroendet och egenmakten, genom att de erbjuds en strukturerad delaktighet i verksamheten och uppbyggnaden av det sociala företaget. Yalla Borlänge verkar också för att utveckla deltagarnas ledaregenskaper och kulturkompetens.

Kvinnorna har rekryterats via Borlänge kommun, Arbetsförmedlingen, studieförbund och Fornby Folkhögskola. Ett 50-tal kvinnor har deltagit i projektet och efter de första sex månaderna har flera kvinnor anställts i projektet. Andra har anställts av kommunen eller annan organisation och en grupp har gått vidare till studier. Insatsen har inte bara gett de utrikesfödda kvinnor som deltagit bättre självförtroende och självkännedom utan också tagit dem närmare arbetsmarknaden. Insatsen har också bidragit till att öka intresset för sociala företag och upphandling av sociala företag i Dalarna.

Länk: www.yallaborlange.se

Kategori: Arbetsmarknadsrelaterade insatser