Värmland Tillsammans

Plats: Arvika kommun, Eda kommun, Forshaga kommun, Grums kommun, Hagfors kommun, Karlstad kommun, Kristinehamn kommun, Säffle kommun, Torsby kommun och Årjäng kommun

Kontakt:

Jennie Holmberg, jennie.holmberg@karlstad.se

Pia Andersson, pia.andersson@karlstad.se

Tidsperiod: 2018-04-01 till 2021-02-28

Finansiering: Europeiska socialfonden (ESF)

Budget: 38 296 142 kronor

Beskrivning:

Syftet med projektet Värmland tillsammans var att förhindra långvarigt utanförskap och bidra till ökad integration. Målet var att utrikesfödda kvinnor och män som befann sig särskilt långt från arbetsmarknaden skulle börja arbeta, studera eller på annat sätt närma sig arbetsmarknaden.

I projektet deltog 332 personer, varav 196 kvinnor och 136 män. Deltagarna kom från totalt 18 olika länder. De vanligaste födelseländerna var Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia och Syrien. De vanligaste språken som deltagarna talade var arabiska, persiska, somaliska och tigrinja. En majoritet av deltagarna hade kort eller ingen utbildning.

I projektet arbetade man med två olika kartläggningar. Den ena kartläggningen handlade om individens situation när det gällde arbete, studier, missbruk, våld, fritid med mera. Den andra handlade om att kartlägga språkkunskaper och förutsättningar att lära sig. I projektet var båda kartläggningarna avgörande för att kunna ge rätt stöd och insats.

Några exempel på aktiviteter och insatser i projektet är:

  • individuellt stöd
  • coachande samtal
  • kartläggning
  • språkfrämjande insatser och språkkartläggning
  • hälsoskolor och friskvård
  • arbetsmarknadskunskap
  • praktik
  • bedömning av arbetsförmåga
  • insatser för att främja samverkan

I slutet av projektet hade 14 % av deltagarna fått arbete, 22 % hade börjat studera, 16 % sökte arbete och var inskrivna hos Arbetsförmedlingen och 6 % praktiserade. 42 % av deltagarna hade i slutet av projektet sjukersättning, pension, flyttat eller fått andra insatser.

Covid-19-pandemin påverkade resultatet av projektet. Många av deltagarna var på väg ut på arbetsmarknaden men pandemin påverkade deras möjligheter negativt.

Länk: www.varmlandsprojektparaply.se

Kategori: Vägledande insatser