Trappan Resurscenter

Plats: Örebro län

Kontakt: ​Åsa Wilson, asa.wilson@abf.se 

Tidsperiod: 2018-04-01 till 2021-03-31

Finansiering: Europeiska socialfonden (ESF)

Budget: 24 600 000 kronor

Samarbetspartner: ​Arbetsförmedlingen, Örebro kommun, ÖBO (Örebrobostäder)

Beskrivning:

Projektet skapades utifrån en målbild om att ge utrikesfödda och långtidsarbetslösa kvinnor verktyg för att närma sig arbetsmarknaden och nå egen försörjning. Huvudsyftet för Trappan Resurscenter har varit att genom att förbättra målgruppen språkkunskaper, förståelse för det svenska samhället och den egna personliga hälsan ge dem närmare kontakt med arbetsmarknaden samt hjälpa dem att bygga ett större kontaktnät. Aktiviteter inom projektet i Örebro har bestått av undervisning, praktik, friskvårdsaktiviteter och personlig handledning i jobbsökarprocessen.

Undervisningen har integrerat språkinlärning och samhällskunskap. Deltagarna har dels fått undervisning i svenska språket, dels undervisning i samhällskunskap med bildstöd. Man har även arbetat med språkövningar som syftat till att göra grundläggande samhällskunskap tillgänglig även för de mest språksvaga deltagarna. Deltagarna har också fått möjlighet att umgås och bygga personliga relationer på svenska genom regelbundna språkkaféer som har anordnats i samarbete med ABF:s medlemsföreningar och med Örebro universitet. Undervisningen har varvats med praktik på olika arbetsplatser.

Samtliga 139 deltagare har tilldelats en personlig mentor som har stöttat i jobbsökande och i kontakter med myndigheter och sjukvård. Detta har varit viktigt för att samtliga deltagare ska kunna få förståelse för hur jobbsökarprocessen fungerar och förstå vikten av digital kommunikation. Slutligen har projektet erbjudit information om hälso- och sjukvården och uppmuntrat deltagarna att förbättra sin personliga hälsa. I projektet ingick pausgympa och dagliga träningspass.

Länk: https://www.abf.se/distrikt–avdelningar/orebrolan/trappanresurscenter/

Kategori: Språkfrämjande insatser