Trafikvett

Aktör: Röda Korset 

Samverkanspart: Studieförbundet Vuxenskolan och NTF Gotland. 

Plats: Gotland 

Tidsperiod: 2016 – pågående 

Finansiering: Särskilda satsningar mot målgruppen, donation samt sökta
bidrag. Har pågått sedan 2016 med olika finansiering

Budget: cirka 240 000 kronor/år

Kontakt: Anna Klintblom, anna.klintbom@rkgotland.se 

Att ha körkort och kunskap om svenska trafikregler är till hjälp för den som deltar i arbets- och samhällslivet. Det gäller särskilt i geografiska områden som inte har lokaltrafik. Körkort ökar väsentligt förutsättningarna att få ett varaktigt arbete. Syftet med insatsen Trafikvett är att ge deltagaren en grund att stå på för att klara av förarprovet.

Inledningsvis bestod insatsen av två delar, en del som fokuserade på trafiksäkerhet och trafikregler och en del som fungerade som en förberedande körkortsutbildning. Den körkortsförberedande delen blev populär och har fortsatt att ges i omgångar sedan 2016 då insatsen startades. De senaste åren har insatsen vänt sig till två målgrupper: unga ensamkommande ungdomar samt utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Under 2017 deltog 40 personer i insatsen, 2018 deltog 9 personer, 2019 deltog 42 personer och 2020 deltog 27 personer. Under åren har många personer tagit körkort som en direkt följd av insatsen. På grund av covid-19 avstannade verksamheten under 2020, men den återupptogs i digital form under våren 2021. I Östergötland finns ett projekt som liknar Trafikvett och heter Förberedande trafikundervisning. 

Nu med körkort vill fler anställa mig och jag kan flytta på mig till jobben.
– deltagare Trafikvett