Träffpunkt IKF

Plats: Falu kommun

Kontakt: ​Annika Nyström, vassbo50@gmail.com

Tidsperiod: 2018-11-15 till 2020-06-25

Finansiering: Med bidrag från Falu kommun (Tillväxtprogram, social hållbarhet), ideellt arbete, gratis lokal via Studiefrämjandet

Budget: 250 000 kronor

Beskrivning:

Syftet med Träffpunkt IKF var att erbjuda kvinnor, som av olika anledningar inte studerar eller arbetar, en mötesplats för gemensam och personlig utveckling.

Målet med insatsen var att de deltagande kvinnorna skulle få känna delaktighet, framtidstro och att de fick möjlighet att förbättra sin tillvaro. Målet var också att deltagarna skulle ta steg framåt mot etablering på arbetsmarknaden och egen försörjning.

Cirka 70 utrikesfödda kvinnor deltog i insatsen. Träffpunkt IKF riktade sig främst mot kvinnor med kort utbildning och arbetslösa kvinnor. Många av deltagarna hade varit i Sverige i flera år, andra var nyanlända. Gruppen var heterogen och deltagarna kom från samtliga världsdelar, förutom Australien.

Träffpunkt IKF anordnade träffar i Studiefrämjandets samlingslokal en gång i veckan på dagtid. Träffarna var öppna för alla kvinnor i Falun. En person var anställd och höll i träffarna.

På grund av spridningen av Covid-19 fick Träffpunkt IKF pausa all sin verksamhet i mitten av mars 2020. Insatsen fick därför avslutas tidigare än tänkt.

Trots att verksamheten fick avslutas i förtid fick cirka 70 kvinnor i Falun, framförallt utrikesfödda, en trygg mötesplats. Träffpunkt IKF blev en plats där kvinnorna kunde bryta sin isolering, delta i olika aktiviteter och känna samhörighet med andra. Några deltagare började arbeta eller studera, och andra ökade sina möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Sagt om projektet: -​Jag har fått så många nya vänner, det bästa som hänt mig sedan jag kom till Sverige säger en deltagare.

Länk: https://sv-se.facebook.com/ikf.falun

Kategori: Vägledande insatser