Telge Tillväxt – Pilot för utrikesfödda kvinnor med fokus på branschspåret Omsorg

Plats: ​Södertälje Kommun 

Kontakt: Lotta Blomgren, lotta.blomgren@telge.se 

Tidsperiod: 2021-03-01 till 2021-12-31

Finansiering: Inom ordinarie budget

Budget: 4 000 000 kronor

Samarbetspartner: Telge Tillväxt (delägare i Telge Tillväxt: Södertälje kommun 95%, Scania 1%, Sodexo 1%, PEAB 1%, Mekonomen 1%, ICA 1%)

Beskrivning:

Telge Tillväxts pilotinsats syftar till att minska arbetslösheten bland utrikesfödda kvinnor i Södertälje. Syftet är också att bidra med kompetensförsörjning till omsorgssektorn i Södertälje kommun.

Målet med pilotinsatsen är att minst 50 % av deltagarna ska gå vidare till varaktig anställning eller börja studera till vårdbiträde/undersköterska.

Totalt beräknas ungefär 30 kvinnor delta i insatsen under 2021. Just nu deltar 15 kvinnor från flera olika länder: Elfenbenskusten, Eritrea, Irak, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Syrien och Uzbekistan. Deltagarna har olika utbildningsbakgrund. Ungefär en tredjedel har grundskoleutbildning, en tredjedel har gymnasieutbildning och en tredjedel har eftergymnasial utbildning. Några enstaka deltagare har yrkesutbildning inom vård- och barnomsorg.

Insatsen består av tre steg. Det första steget kallas ”Jobbredo i träningsarenan Omsorgen”. Deltagaren är då anställd på ett äldreboende. Anställningen är på 60 % och arbetsuppgifterna består framförallt av att anordna sociala aktiviteter för brukarna och underlätta för övrig personal. Utöver arbetet studerar deltagaren bland annat svenska och skriver CV.

Steg två kallas ”Anställningsbar genom arbetslivserfarenhet inom omsorg”. I detta steg arbetar deltagaren inom omsorg. Uppdragsgivaren betalar Telge Tillväxt en ersättning för timkostnaden.

Steg tre kallas ”Utbildning eller Anställning”. När deltagaren är redo för arbete och avslutas anställningen inom omsorg. Deltagaren börjar studera eller börjar arbeta.

Insatsen startade i mars 2021 och har inte redovisat ett slutresultat än. Men av de 15 personer som deltar i insatsen i dagsläget har en kvinna fått en fast anställning hos hemtjänsten.

Länk: https://nya.telge.se/foretag/bemanning/soker-ni-kompetens/

Kategori: Arbetsmarknadsrelaterade insatser