Sfi på familjecentralen för föräldralediga

Plats: Skövde kommun, Södra Ryd

Kontakt: ​Gunilla Mujagic, gunilla.mujagic@skovde.se

Tidsperiod: 2019-10-01 – pågående

Finansiering:

Kommunens medel för folkhälsa och familjecentralen för fika och material (10 000 kronor/termin). Sfi-lärarens lön (cirka 3 300 kronor/månad) ingick som en del i ett i externt projekt. Vid start efter pandemin kommer lönen finansieras genom Västra Götalandsregionen.

Budget: 0 kronor

Samarbetspartner: Rädda Barnen, biblioteket i kommunen

Beskrivning:

Sfi på familjecentralen för föräldralediga erbjuder sfi-undervisning i mindre grupp på familjecentralen i Skövde kommun. Anställda på familjecentralen hade tidigare uppmärksammat att många kvinnor som fick barn inte började på sfi eller avbröt sina studier. BVC-sköterskor på familjecentralen såg också att många kvinnor behövde bryta sin isolering för att må bättre.

Syftet med insatsen är därför att skapa trygghet och tillit hos deltagarna. Insatsen syftar också till att få fler att komma till familjecentralen för att främja nya kontakter för kvinnor och barn. Insatsen erbjuder deltagarna ett tillfälle i veckan där deltagarna kan träna på svenska språket i liten grupp på familjecentralen. Målet är att insatsen ska motivera deltagarna till att börja eller fortsätta studera sfi efter föräldraledigheten. Sfi-läraren planerar undervisningen efter deltagarnas behov och utbildningsbakgrund.

Insatsen riktar sig framförallt till föräldralediga utrikesfödda kvinnor, men även asylsökande småbarnsföräldrar är välkomna. Även män kan delta. I dagsläget deltar 20 utrikesfödda kvinnor. Deltagarna kommer från bland annat Makedonien, Syrien, Eritrea, Somalia och Irak. Några har varit i Sverige i upp till tre år och några är helt nya i Sverige.

På familjecentralen ser man att flera deltagare blir motiverade av undervisningen och besöker familjecentralen på övriga öppettider för att få hjälp med läxor som de fått från sfi-undervisningen. Flera har börjat studera sfi efter sfi-undervisningen på familjecentralen.

Länk: Nej

Kategori: Språkfrämjande insatser