Restaurangakademien för kvinnor långt från arbetsmarknaden

Aktör: Jobbtorg Unga Globen (Stockholm stad) och Restaurangakademien 

Samverkanspart: Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholm Stad 

Plats: Stockholm Stad, men har nationellt intag 

Tidsperiod: 2019-01-01 till 2019-06-15 (vt19), 2020-08-15 till 2020-12- 31(ht20) 

Finansiering: Tillväxtverket – stadsbidrag för enklare vägar till jobb 

Budget: 4 200 000 kronor 

Kontakt: Josefin Axell, josefin.axell@stockholm.se 

Restaurangakademien arrangerade tillsammans med Jobbtorg Unga Globen i Stockholm Stad en särskild utbildning inom restaurangområdet, som riktade sig till kvinnor med låg formell utbildningsnivå och begränsade kunskaper i svenska språket. Kvinnorna hade varit olika länge i Sverige. Många av kvinnorna hade låg formell utbildningsbakgrund och varierande kunskaper i svenska språket men på för låg nivå för att kvalificera sig till andra studier. Utbildningen innefattade bland annat praktik och det krävdes inga förkunskapskrav för att bli antagen. Under de två år som insatsen pågick genomfördes fyra utbildningar. Kommunens Jobbtorg
letade upp deltagare som var lämpliga för utbildningen. Totalt avslutade 45 av 49 kvinnor utbildningen.

Syftet med insatsen var att stärka kvinnornas position på arbetsmarknaden, bryta deras isolering, göra dem nyfikna på utbildning och/eller jobb, öka deras sociala kontakt, stärka deras självkänsla samt öka deras kunskaper om rättigheter och skyldigheter. Projektet utvecklade och testade en ny metod för uppsökande arbete samt undersökte om den här typen av utbildning är en fungerande metod för att arbeta med kvinnor i utanförskap.

De som låg bakom projektet gjorde en uppföljning på kvinnorna direkt efter och sex månader efter utbildningens slut. Efter projektets slut var flera av kvinnorna fortfarande i kontakt med projektet och fick bland annat hjälp med att skapa ansökningshandlingar och lämna referenser. Omedelbart efter projektets slut fick15 personer arbete. Uppföljningen visade också att deltagarna bland annat hade fått mer ork och bättre självkänsla efter utbildningen, och hade en starkare upplevelse av tillhörighet och sammanhang. Kvinnorna gjorde flera förändringar i sina livsmönster efter utbildningen. De blev bland annat mer benägna att pendla till jobb och omfördelade ansvaret för hem och barn med sina partners. Att
utbildningen arrangerades i mindre grupper skapade trygghet. Kvinnorna fick ett större socialt nätverk och nya bekantskaper. 

Jag behöver inget träningskort jag har gått ner i vikt, äter regelbundet, sover bättre och är pigg.
– Marian, deltagare Restaurangakademin