Pedagogisk resurs vid arbetsmarknadsenheten

Plats: Sölvesborgs kommun

Kontakt: ​Åsa Simonsson, asa.simonsson@solvesborg.se

Tidsperiod: 2020-09-01 till 2021-12-31

Finansiering: Medel från Länsstyrelsen (§ 37) och egen finansiering med kommunala medel

Budget: 227 000 kronor

Beskrivning:

Syftet med insatsen Pedagogisk resurs vid arbetsmarknadsenheten är att öka möjligheten för utrikesfödda personer att söka, få och behålla arbete. Syftet är också att deltagarna ska öka sina kunskaper i svenska. För att uppnå syftet har kommunen anställt en pedagog som ska stötta deltagarna.

I insatsen fokuserar kommunen på att kombinera extratjänster eller introduktionsjobb med 25–49 % studier. Deltagarna övar svenska i mindre grupper tillsammans med pedagogen. Kommunen kopplar ihop insatsen med Arbetsförmedlingens insats Yrkessvenska B2. Syftet med Yrkessvenska är att arbetssökande ska förbättra sina kunskaper i den specifika svenska som behövs inom yrket där de tänker arbeta. Deltagarna får alltså både öva samtalssvenska med en pedagog och delta i insatsen Yrkessvenska.

Ett mål med insatsen är att 60 % av deltagarna ska öka sina språkkunskaper. Ett annat mål är att fler antal deltagare ska få praktik eller ett arbete.

Målgruppen för insatsen är utrikesfödda personer som är inskrivna hos arbetsmarknadsenheten i kommunen. I insatsen deltar 25 personer, varav 21 kvinnor. Kvinnorna som deltar kommer ifrån Syrien och Somalia och majoriteten har varit i Sverige sedan 2015. Några av kvinnorna kom till Sverige 2018.

När arbetsmarknadsenheten skrev in deltagarna gjorde de en kartläggning av bland annat deltagarnas utbildningsbakgrund. Pedagogen gjorde en individuell plan, kartläggning och uppföljning av deltagarnas läs-, tal och skrivförståelse. Kvinnorna i insatsen har gått i skolan i 3–6 år. Alla kan läsa och skriva sedan tidigare.

Sölvesborgs kommun avslutar insatsen i december 2021 och hittills har flera deltagare gjort framsteg. Fyra deltagare vill fortsätta studera. Sex deltagare har hittills tagit steg framåt när det gäller till exempel att ta ansvar och visa intresse för sin egen utveckling och etablering. Deltagarna har också fått ökat självförtroende och mår psykiskt bättre. Att kombinera det praktiska (arbete eller praktik) med det teoretiska (undervisning i svenska) visade sig vara framgångsrikt.

Länk: Nej.

Kategori: Arbetsmarknadsrelaterade insatser