ÖDE

Plats: Trollhättan, Vänersborg, Mellerud, Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Munkedal, Uddevalla, Lysekil, Orust, Göteborg, Mölndal 

Kontakt: ​Ziyad Tarek, ziyad.tarek@supportgroup.se

Tidsperiod: 2020-03-01 till 2021-12-31

Finansiering: Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund.

Budget: 5 568 740 kronor

Beskrivning:

Projektet ÖDE har syftat till ökad egenförsörjning bland målgruppen utrikesfödda. Projektet har erbjudit möjligheter till förbättrade förutsättningarna till egenförsörjning genom ett arbetssätt där man vägleder och handleder målgruppen till utbildning, praktik, jobb eller företagande.

I projektet möter personalen utrikesfödda med olika utbildningsnivåer och arbetsmarknadserfarenhet, där en grupp är kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Deltagarna erbjuds utifrån intressen och förutsättningar jobbförmedling, stöd i företagande och hjälp i att hitta utbildning. Deltagarna får stöd i att skriva CV, personligt brev och deras erfarenheter kartläggs för att organisatören ska kunna coacha dem i att komma närmare arbetsmarknaden. Genom jobbförmedling stöttar man deltagarna i att söka jobb och praktik samt matchar dem mot arbetsgivare. Projektet möter många utrikesfödda kvinnor på flera orter i länet och arbetar aktivt med arbetsgivarsidan.

-Vi arbetar mycket med näringslivskontor i kommunerna och att hitta olika arbetsgivare som är öppna för målgruppen. Vi träffar företag och hjälper på så sätt till att öppna dörrar för våra deltagare hos arbetsgivare, säger Ziyad Tarek, projektledare.

Projektet har nått en blandad grupp. I december 2021 hade man mött drygt 600 deltagare varav en tredjedel var kvinnor. Projektets mål är att nå minst 600 individer i målgruppen med tidiga informations- och kompetensutvecklingsinsatser. Support Group Network ser att flera deltagare har fått praktik eller anställning och att många arbetsgivare återkopplar att man är imponerad av personernas kompetens även om den som arbetar eller praktiserar hos dem inte alltid behärskar det svenska språket. Unikt för projektet är att civilsamhällesorganisationen Support Group Network initierats av flyktingar. Organisationen fokuserar på frågor kring självorganisering, egenmakt och opinionsbildning.

Länk: https://supportgroup.se/ode

Kategori: Arbetsmarknadsrelaterade insatser