Nya kompisar! Språkvänner i Timrå

Aktör: Timrå kommun 

Samverkanspart: Söråkers Folkets Hus, Rädda Barnen, Räddningstjänsten, Svenska kyrkan Timrå, Matrona kvinnoprojekt 

Plats: Timrå kommun Tidsperiod: 2019-06-01 till 2020-12-31 

Finansiering: Bidrag för flyktingguider och familjekontakter – Länsstyrelsens §37a-medel 

Budget: 320 374 kronor 

Kontakt: Annelie Ringbro, annelie.ringbro@timra.se 

Länk: Calaméo – 10 kvinnor, berättelser och länder (calameo.com)

Nya kompisar! Språkvänner i Timrå var ett projekt som drevs av Timrå kommun och som huvudsakligen innebar matchning av språkvänner. Projektet byggde på behov som identifierats genom Invandrarindex17 och en kartläggning som Timrå kommun genomfört. Den byggde också på samtal med nyanlända där behov av insatser för utrikes födda kvinnor med kort utbildningsbakgrund kom fram. 

Genom matchningen av språkvänner främjades möten över kulturgränser och nya sociala nätverk växte fram. Det uppstod samtal som hade en positiv effekt på språkinlärningen och bidrog till social integration för nyanlända. De ansvariga för projektet arrangerade gemensamma aktiviteter och språkcaféer för deltagande språkvänner. De tog även fram ett digitalt kompendium samt en inspirationsfilm med personliga berättelser. Syftet var att ge samhällsinformation, skapa trygga sammanhang och främja kunskaper i det svenska språket. 

Totalt matchades cirka 30 deltagare med en språkvän och projektet blev uppskattat av både de utrikes och de inrikes födda som deltog. 

Det räcker ju inte att bara sitta stilla och studera vid en skolbänk, de mänskliga mötena behövs och jag får lära mig lite arabiska samtidigt, det är jättekul… integration är en tvåvägskommunikation så man måste ju träffa varandra för att det ska funka.
– etablerad språkvän