Mitt liv i Sverige

Aktör: Avesta kommun 

Samverkanspart: Arbetsförmedlingen, Primärvården, Folktandvården, Försäkringsbolag, Vuxenutbildning, Polisen, Försäkringsbolag, Räddningstjänst 

Plats: Avesta kommun Tidsperiod: 2020-02-17 till 2021-06-10 

Finansiering: Avesta Kommun – inom ramen för den egna integrationsverksamheten i kommunen 

Budget: 75 procent av en heltidstjänst samt tolkkostnader 

Kontakt: 

Marie Hjelm, Marie.hjelm@avesta.se

Najwa Abbas, Najwa.abbas@avesta.se 

Länk: Integrationsenheten Avesta – Startsida | Facebook 

Programmet Mitt Liv i Sverige innehöll olika tematräffar om hur det är att leva i Sverige. Det anordnades av Avesta kommun i samarbete med Arbetsförmedlingen, folktandvården, olika försäkringsbolag, polisen, primärvården, räddningstjänsten och representanter från kommunens barnomsorg, socialtjänst och vuxenutbildning. Deltagarna i programmet hade kort utbildningsbakgrund, var nyanlända eller hade varit i Sverige en längre tid. De kom från Syrien, Afghanistan och Eritrea. Det som kännetecknade dem var att de länge hade stått utanför arbetsmarknaden och saknat möjlighet att utbilda sig på grund av föräldraledigheter och bindande familjesituationer. 

Syftet med programmet var att ge deltagarna nya perspektiv och ny kunskap om sin roll i familjen, men också motivation och ökad ekonomisk och arbetsrelaterad självständighet. Insatsen förväntades ge kvinnor bättre initiativförmåga och självförtroende samt bättre insyn i områdena hälsa, utbildning och arbete. Männen och kvinnorna som deltog i insatsen fick möjlighet att aktivt söka kontakt med etablerade svenskar och ansvar för att skapa aktiviteter som byggde på gemensamma intressen och behov.

De som anordnade programmet gav deltagarna information om olika samhällsfunktioner, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden samt lärdomar inom området hälsa. Deltagarna träffades i grupper en gång i veckan.

Programmet hade 30 deltagare: 25 kvinnor och 5 män. Avesta kommun följde upp insatsen genom att ha individuella samtal med samtliga deltagare. Vid utvärderingsmötet mellan verksamheterna som arrangerat programmet visade det sig att deltagarna hade ordnat praktikplatser på egen hand och på eget initiativ sökt tjänster inom omsorgs- och restaurangbranschen. Vissa deltagare hade börjat studera svenska på heltid. En deltagare bestämde sig för att söka information om hur man startar en studiecirkel för att kunna sätta upp teaterföreställningar utifrån sina egna texter.