Lerumstrappan och Trappan

Plats: Lerums kommun, Västra Götaland

Kontakt: ​Annelie Basta, annelie.basta@lerum.se

Tidsperiod: Lerumstrappan 2018-08-01 till 2020-07-31. Trappan 2019-09-01 till 2021-03-31.

Finansiering: Medel från Länsstyrelsen (§ 37)

Budget: 2 455 000 kronor (Lerumstrappans budget: 1 200 000 kronor Trappans budget: 1 255 000 kronor)

Beskrivning:

Lerumstrappan utvecklades för att främja nyanlända kortutbildade kvinnors etablering. En viktig insikt under projektet var att kommunen måste arbeta med männen parallellt för att stötta familjen till självförsörjning och jämställdhet då det i vissa familjer uppstod obalans i relationen när kvinnan fick sysselsättning. Av denna anledning startades projektet Trappan med både män och kvinnor som målgrupp. De båda projekten vände sig till personer som antingen saknade skolgång från hemlandet eller hade studerat max nio år samt till personer som hade arbetslivserfarenheter som var svåra att tillgodoräkna sig i Sverige. Alla deltagare ingick i etableringsprogrammet och hade bott relativt kort tid i Sverige när de antogs till insatsen. Deltagarna från kom från Syrien, Afghanistan, Iran, Irak, Eritrea, Somalia och Sydsudan.

​-Det är roligt att se hur självkänslan och motivationen hos deltagarna har ökat under projektets gång, säger Stina de Sousa Mestre, arbetsmarknadscoach i Lerums kommun

Länk: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=so8Z_P8x_u0&feature=youtu.be

Kategori: Arbetsmarknadsrelaterade insatser