Kvinnoinspirationsdagar, Hälsopepp och Hälsofrämjande aktiviteter

Aktör: Hej främling 

Samverkanspart: Luleå kommun, Gällivare kommun, Länsstyrelsen Norrbotten, Sunderbyn Folkhögskola, Kalix Folkhögskola, 

Plats: Luleå, Gällivare, Kalix och Älvsbyn. 

Tidsperiod: 2018 – pågående 

Finansiering: Statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. – Länsstyrelsens TIA-bidrag 

 Budget: 350 000 kronor 

Kontakt: Annica Löfling, annica@hejframling.se 

Kvinnoinspirationsdagar är ett koncept skapat av organisationen Hej främling, som innebär att utrikes födda kvinnor under tre timmar deltar i samtal om olika hälsoteman. De lyssnar också till en personlig historia från en kvinna som själv gjort en hälsoresa. Hälsoteman som tas upp kan vara kroppens funktion, rörelse, åldrande, stress, vila, sömn, mental hälsa, kvinnlig hälsa, mens och träning, balans i livet och mycket annat. Den personliga resan som deltagarna får ta del av ger åhörarna någon att identifiera sig med och inspireras av. Under kvinnoinspirationsdagarna kan Hej främling skapa en relation till deltagande utrikes födda kvinnor, och Hej främling får ett tillfälle att bjuda in till olika aktiviteter i kvinnornas bostadsområde. 

Hälsopepp är ett annat koncept där Hej främling träffar en grupp deltagare under en timme och pratar kort om hälsa och låter deltagarna prova olika fysiska aktiviteter. Medlemmarna i Hej främling gör sitt yttersta i alla möten med människor för att uppmärksamma dem på att rörelse och deras hälsa är viktig. Hej främling bedriver även öppna kostnadsfria hälsofrämjande aktiviteter som deltagarna kan vara med på efter att de deltagit i Kvinnoinspirationsdagar eller Hälsopepp. Hej främling hoppas kunna skapa relationer med kvinnorna och menar att relationsbyggandet är en nyckel för att kvinnorna ska fortsätta att komma till aktiviteterna.

Hej främlings verksamhet syftar till att förebygga utanförskap och främja god hälsa. Organisationen erbjuder hälsofrämjande aktiviteter som är kostnadsfria och öppna för alla. Syftet är att fler kvinnor ska få må bra, fysiskt likaväl som psykiskt. Genom att delta i aktiviteterna får deltagarna också språkträning i svenska, nätverk för sysselsättning och bostad samt nya vänner i samhället. Ett mål är att minst 30 procent av de kvinnor Hej främling möter under kvinnoinspirationsdagarna ska komma på organisationens öppna hälsofrämjande aktiviteter eller börja delta i andra aktiviteter som finns i kommunen. Ett annat
mål är att kvinnorna ska börja röra på sig regelbundet för att upprätthålla en god hälsa. Hej främling har som målsättning att 60 procent av kvinnorna ska börja röra på sig regelbundet, oavsett om det sker inom organisationens verksamhet, genom egna promenader i närmiljön eller på något annat sätt Hej främling fokuserar på enkelheten i vardagsrörelse. De som står bakom organisationen vill att kvinnorna de möter ska få ny kunskap och inspiration till att ta hand om sig själva och sin hälsa.

Deltagarna kommer från olika länder, till exempel Syrien, Iran, Eritrea, Afghanistan eller Yemen. De har varit olika länge i Sverige – mellan 3 och 10 år. De är också olika gamla – mellan 16 och 75 år. De har även olika hälsovanor och intressen. Hej främling bjuder in kvinnor från sfi och via kontakter med olika aktörer i bland annat projektet Hälsofrämjande etablering.

Hej främling har under åren sett att fler kvinnor deltar i de hälsofrämjande insatserna efter att de deltagit i Kvinnoinspirationsdagar eller Hälsopepp. Organisationen har även märkt att samtalen kring hälsa gör att fler kvinnor vill börja förändra sin vardag.

Jag förstår nu att det kan både vara enkelt och roligt att röra på sig. Jag kände mig stark idag.
– Hadan, deltagare Kvinnoinspirationsdagar, Hälsopepp och Hälsofrämjande aktiviteter