Kontaktkvinnor och samhällsorientering

Aktör: Kvinnojouren Huddinge 

Samverkanspart: Paraplyorganisationen Unizon, Rädda Barnen, Svenska kyrkan 

Plats: Huddinge kommun 

Tidsperiod: 2021-09-01 till 2022-11-30 

Finansiering: Egen finansiering, pågående aktivitet 

 Budget: 106 000 kronor/år 

 Kontakt: Snövit Janson, snovit@kvinnojourenhuddinge.se 

Kvinnojouren i Huddinge driver insatser som handlar om att stärka självkänslan hos utrikes födda kvinnor som bor i deras skyddade boende. Insatserna handlar också om att rusta kvinnorna så att de ska kunna etablera sig och klara sig själva i samhället. När kvinnorna placeras hos Kvinnojouren har de ofta varit isolerade från samhället. De saknar grundläggande kunskaper om hur samhället fungerar och vad de har för rättigheter och skyldigheter. Kvinnojouren arbetar med stödsamtal där kvinnorna får bearbeta trauman och våld som utövats mot dem. Kvinnorna erbjuds även praktiskt stöd såsom medföljning vid besök hos myndigheter. Det kan exempelvis vara besök hos Polisen för att göra en
polisanmälan eller Skatteverket för att ansöka om ID-kort.

Vid behov erbjuds dessutom hjälp med att kontakta juridiskt ombud, kontakta och kommunicera med Migrationsverket, ändra adress eller ställa sig i bostadskö.

Kvinnorna som bor på Kvinnojouren får stöttning efter behov i att lära sig det svenska språket, hantera dator och mobilt BankID samt orientera sig i svenska lagar, seder och traditioner. En viktig del i insatsen är att hjälpa till att skapa vardagliga rutiner kring kost och motion och så vidare. Kvinnorna erbjuds möjlighet att lära sig cykla som en del i att känna att de klarar av att lära sig nya saker. Varje kvinna får en genomförandeplan utifrån hennes unika förutsättningar,
drömmar, utbildning och intressen. Kvinnorna lotsas ofta vidare till insatser som är kopplade till utbildning och arbete. De får lära sig att skriva CV och söka jobb samt hur man skriver in sig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. En gång i veckan är det husmöte. Det utgör ett forum för samtal om kvinnors rättigheter vid bland annat skilsmässa och vårdnadstvist, men det utgör även ett tillfälle att öva det svenska språket och möjlighet att prata om svenska seder och högtider. På Kvinnojouren finns både anställda och volontärer, så kallade kontaktkvinnor, som träffar de utrikes födda kvinnorna regelbundet. Vad kontaktkvinnorna gör tillsammans med de boende beror på kvinnornas egna önskemål. Det kan till exempel vara promenader, fika, samtal över telefon med mera. Kvinnojouren har ett nätverk med advokater som medarbetarna regelbundet rådgör med. De samarbetar även med andra kvinnojourer, bland annat paraplyorganisationen Unizon.

Cirka 20–25 kvinnor deltar i Kvinnojourens insatser årligen. Kvinnorna har allt från ingen utbildning till universitetsutbildning. De kan ha varit ett år eller upp till tjugo-trettio år i Sverige. Kvinnorna kommer från alla världens kontinenter. De volontärer/kontaktkvinnor som träffar deltagarna har skiftande bakgrund inom olika branscher och yrken så som HR, juridik, barnmorska, lärare, IT, sjuksköterska, frisör. Ingen kartläggning genomförs men varje kvinna som kommer till Kvinnojouren betraktas som unik med unika behov och det finns alltid möjlighet att skräddarsy insatserna.

De resultat som insatsen visar på är att kvinnor som bor hos Kvinnojouren får bättre självförtroende och stärkt självkänsla. Självskattningar visar att de vågar tro och lita på sin egen förmåga i större omfattning än innan de kom till Kvinnojouren. 

Att få vara med på en kvinnas resa som börjar i rädsla och sorg och se
henne förvandlas till att bli glad och att återfå tron på sin egen förmåga,
det är det bästa med mitt arbete. Att få göra en skillnad i en kvinnas liv.

– kontaktperson Kvinnojouren Huddinge.