Jympa för nyanlända kvinnor

Plats: Visby/Gotland

Kontakt: ​Amanda Ekelund, amanda.ekelund@edu.gotland.se

Tidsperiod: 2019-01-07 till 2020-12-31

Finansiering: Medel från Länsstyrelsen

Budget: 54 600 kronor

Beskrivning:  

Insatsen Jympa för nyanlända kvinnor syftade till att ge nyanlända kvinnor inom vuxenutbildningen en möjlighet att träna för att må bättre. Syftet var också att öka deltagarnas självförtroende och skapa trygghet. Förhoppningen var att deltagarna skulle bli mer delaktiga i svenskt föreningsliv och samhälle.

Målet med insatsen var att kvinnorna som deltog skulle må bättre och bli starkare. Målet var också att minska sjukfrånvaron på vuxenutbildningen.

Insatsen riktade sig mot kvinnor för att främja möjligheten till likvärdig hälsa. På vuxenutbildningen i kommunen såg man ett stort behov av att stärka den fysiska och psykiska hälsan hos elever som ofta har både kroppsliga och själsliga trauman. Män som studerar sfi har en större frihet att röra sig fritt i samhället och hitta sociala sammanhang och aktiviteter som passar dem. En del kvinnor har inte samma möjlighet eller självförtroende.

80 kvinnor deltog i insatsen. Deltagarna kom från flera olika länder och hade kort utbildning. De hade aldrig tidigare besökt en träningsanläggning. I insatsen blev därför träning en del av schemat på vuxenutbildningen.

Träning erbjöds två gånger i veckan under 36 veckor. Före och efter varje pass fick deltagarna träna på svenska uttryck och prata om hur de kunde påverka sin hälsa. På schemat fanns även föreläsningar och workshops för kvinnor om hälsa och välmående.

Insatsen följdes upp genom att intervjua deltagare och lärare. Samtliga deltagare som intervjuades berättade att de kände sig starkare, tryggare, gladare och friskare. Under insatsen såg projektägarna att många av kvinnorna vågade ta mer plats. Deltagarna hade hög närvaro på utbildningen och förbättrade sina studieresultat. Personal och andra motionärer på Friskis & Svettis berättade också att de uppskattade att få kontakt med kvinnor som de sällan kommer i kontakt med.

”En del av denna gemenskap har skapats i damernas omklädningsrum där samtal och trevliga diskussioner har uppstått både inom gruppen men även med andra motionärer”

– kontaktperson Region Gotland

Kategori: Hälsofrämjande insatser