Insatser via familjecentralen som stöd för nyanlända familjers etablering i samhället

Plats: Norrköpings kommun

Kontakt: ​Berit Hultström, berit.hultstrom@norrkoping.se

Tidsperiod: 2019-06-01 till 2020-12-31

Finansiering: Medel från Länsstyrelsen (§ 37 a)

Budget: 2 087 949 kronor

Samarbetspartner: ​BVC, Studiefrämjandet, HSB.

Beskrivning:

”Första gången jag sade en mening på svenska var här i projektet” är ett citat från en av deltagarna som visar på vikten av inkluderade mötesformer. Syftet med Insatser via familjecentralen som stöd för nyanlända familjers etablering i samhället var att underlätta nyanlända småbarnsfamiljers etablering i Norrköping. Detta genom att fokusera på egenmakt, förbättrade svenskkunskaper och känsla av tillhörighet i det svenska samhället med fokus på kvinnliga deltagare. Projektet är ett gott exempel på hur kvinnor och deras familjer kan inkluderas i större utsträckning i det svenska samhället genom en ökad kunskap och förståelse om öppna förskolan, förskolan, socialtjänsten samt utbildning i föräldraskap, språkstöd och studie- och yrkesvägledning.

Den största gruppen deltagare kom från Somalia, men projektet hade även deltagare från bland annat Eritrea, Etiopen, Guatemala, Indien, Afghanistan och Egypten. Totalt 130 deltog kvinnor och 136 familjer i projektets insatser, vilket är över projektets mål med 90 deltagande familjer.

Uppsökande verksamhet på BVC, MVC, SFI och förskolor för att fånga upp deltagare till projektet var en central del i arbetet. Projektet bestod så väl av olika gruppaktiviteter som enskilt stöd till deltagarna. Under pandemin anordnade projektet språkpromenader, vilket var ett tillfälle att lära tillsammans med andra då många av deltagarna saknade de digitala verktygen och kunskaperna som krävs för att inhämta information digitalt. Projektet har gett deltagarna bättre kunskap om de kommunala verksamheter som man kan komma i kontakt med som förälder i Sverige.

Länk: Nej

Kategori: Vägledande insatser