​Inkludering av asylsökande i idrotten

Plats:​ Västmanlands län

Kontakt: ​Martin Hammarlund, martin.hammarlund@rfsisu.se

Tidsperiod: 2020-05-02 till 2021-12-31

Finansiering: Medel från Länsstyrelsen (Tidiga insatser för asylsökande, TIA)

Budget: 505 000 kronor

Samarbetspartner: RF-SISU Västmanland

Beskrivning:

Att ha en meningsfull sysselsättning är för de flesta en förutsättning för att känna att man är en del av samhället. Idrottsföreningar kan utgöra en central roll för mottagandet och inkluderingen av asylsökande. I föreningslivet sker möten mellan människor med gemensamma intressen och relationer skapas. I Västmanland finns många föreningar som kan motverka utanförskap och främja inkludering, men asylsökande hittar inte till föreningarna på egen hand.

Insatsen Inkludering av asylsökande i idrotten bygger på tre delar: prova-på-idrott, folkbildning och nätverk. Syftet med insatsen är att stärka målgruppens fysiska och psykiska hälsa genom att erbjuda gruppverksamhet med fysiska aktiviteter, sociala sammanhang, meningsfull sysselsättning och studiebesök hos idrottsföreningar. Målet med insatsen är att skapa förutsättningar för målgruppen (asylsökande kvinnor) att möta människor i föreningslivet, vara med på aktiviteter och bli en del av föreningslivet.

I dagsläget deltar 25 asylsökande kvinnor i insatsen. Även kvinnornas partners har träffats vid ett separat tillfälle.

Insatsen är pågående men vissa resultat har redan nåtts. Kvinnorna har fått mer språkträning, ett större socialt nätverk och blivit mer medvetna om sin hälsa. Det kan i sin tur förbättra kvinnornas möjligheter till arbete eller annan sysselsättning. Några kvinnor som pratar engelska har arbetat ideellt hos en orienteringsklubb. De har fått prova på orientering, gått en ledarkurs och lett ett sommarläger för barn och ungdomar. Planen är att dessa kvinnor sedan ska hålla i egna träningsgrupper för asylsökande kvinnor.

Länk: Nej

Kategori: Hälsofrämjande insatser