Arbetsmarknadsinsatser

Plats: ​Jönköping (planerar för filial i Gislaved)

Kontakt: Mariana Morosanu, info@circularcentre.se

Tidsperiod: 2019-05-01 – pågående

Finansiering: Arbetsträning, försäljning, med mera. Föreningens intäkter har under 2020 uppgått till 2 700 000 kronor.

Budget: 2 700 000 kronor

Samarbetspartner: Bilda – Studieförbund, Arbetsförmedlingen, IKEA – företag, Framtidscentrum Gislaved – företag

Beskrivning:

Circular Center vill skapa ett samhälle där alla får plats – Noll människor i utanförskap och noll restprodukter i samhället. Genom att utgå utifrån individernas egna kunskaper har Circular Center kunnat skapa ett tjänsteutbud inom den cirkulära ekonomin. Dels erbjuder man lagning av kläder, montering av möbler och catering med matvaror nära utgångsdatum, dels städtjänster och personal till fester och event. Allt med fokus på ekologisk och social hållbarhet. Tjänsterna köps av så väl företag som organisationer och privatpersoner. Visionen om noll människor i utanförskap betyder rent praktisk i detta projekt att Circular Center vill skapa förutsättningar för de som har det allra svårast att ta sig in på arbetsmarknaden.

När deltagarna först anländer görs en intervju där tidigare erfarenheter, både formella och informella, diskuteras. Intervjuerna är baserade på en frågebank som är framtagen av Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping. Efter halva tiden görs en uppföljning och en halvtidsrapport för att se vart deltagaren står. Efter uppföljningen arbetar projektet med de förbättringspunkter som framkommit. Under andra halvan av arbetsträningen skrivs ett CV och personligt brev för deltagarna.

Målet med deltagarens arbetsträning är att individen ska komma närmare ett arbete, antingen via nya erfarenheter eller via ny motivation. De som efter avslutad arbetsträning erbjuds anställning inom projektet erbjuds även tjänstledighet för att prova på andra arbeten.

Länk: www.circularcentre.se

Kategori: Arbetsmarknadsrelaterade insatser