Gröna sommarjobb

Aktör: Studieförbundet Bilda Sydöst 

Samverkanspart: 13 lantbrukare i Östergötland och Linköpings Kommun 

Plats: Östergötland Tidsperiod: 2016-06-01 – pågående (under sommarsäsongen) 

Finansiering: Egen finansiering (Studieförbundet Bilda Sydöst) 

Budget: 150 000 kronor/år 

Kontakt: Miriam Zwörner, miriam.zworner@bilda.nu 

Länk: Välkommen till Bilda Gårdshuset – (gardshuset.se) 

Studieförbundet Blida Sydöst driver sedan 6 år tillbaka sommarsäsongsprojektet Gröna sommarjobb. Initiativet tar tillvara ett befintligt nätverk av lantbrukare i Östergötland som under sommarsäsongen erbjuder sommarjobb inom lantbruket. Under våren genomgår projektdeltagarna en förberedande utbildning som också heter Gröna sommarjobb. I samband med denna utbildning kartlägger studieförbundet deltagarnas arbetslivserfarenhet. Projektet syftar till att underlätta för personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden genom att ge den enskilde teoretisk och praktisk erfarenhet och kunskap om arbete inom lantbruket. Målet är att de förvärvade kunskaperna ska öka anställningsbarheten.

125 personer, varav 63 kvinnor, har tagit del av insatsen under de 6 år som projektet har pågått. Deltagarna är utlandsfödda och har låg formell utbildningsnivå. För många är det den första arbetslivserfarenheten i Sverige. Deltagarna kommer från länder i både Afrika och Asien och har varit olika länge i Sverige. De är allt från nyanlända i Sverige till bosatta i landet sedan i 15 år tillbaka. Många av deltagarna är i 50-årsåldern när de deltar i projektet.

Sommarjobbet har bland annat bidragit en ökad självkänsla och studiemotivation. Flera av deltagarna har blivit mer aktiva i sitt arbetssökande eller i sina utbildningar efter insatsens slut. En del av deltagarna har sökt till och påbörjat nya utbildningar medan andra har återupptagit sina sfi-studier. Målsättningen i det senare fallet är att fullfölja studierna för att få möjlighet att söka sig vidare till andra kurser och utbildningar. 

Det här är ett jätteviktigt jobb. Det vi gör är maten som vi ska äta sen. Det
är jättespännande att jobba och vi lär oss nya saker.

– Fadumo Bile, deltagare Gröna sommarjobb