Framtidens nyckel

Plats: Uddevalla kommun, Uddevalla, Dalaberg.

Kontakt: ​Emma Rossvik, emma.rossvik@sv.se

Tidsperiod: 2018-09-03 till 2021-12-31

Finansiering: Medel för uppsökande och motiverande insatser riktade till utrikes födda kvinnor på uppdrag av Folkbildningsrådet, SV:s egna anställda samt egna lokaler

Budget: 0 kronor

Samarbetspartner: Närhälsan, Svenska kyrkan, Folktandvården, kvinnogruppen POP! Power of pink

Beskrivning:

Framtidens nyckel är ett projekt med låg tröskel, dit deltagare som många gånger inte kunnat medverka vid andra insatser är välkomna. Projektet motverkar isolering, stärker målgruppens självförtroende, bygger nätverk samt har god samverkan med Arbetsförmedlingen och kommunen för att fånga upp isolerade kvinnor som presumtiva deltagare. Projektet samarbetar med Närhälsan, Svenska kyrkan, Folktandvården och kvinnogruppen POP! Power of pink. Sedan 2018 har 211 unika individer deltagit i projektet. Majoriteten av deltagarna är äldre än 55 år och kom till Sverige under den så kallade flyktingkrisen.

Framtidens nyckel ger deltagarna en möjlighet att studera svenska i cirkelform. Detta innebär att den teoretiska språkinlärningen varvas med praktiska övningar. Projektet lär ut svenska genom film, musik, handarbete och studiebesök exempelvis i mataffären och på vårdcentralen. Genom att blanda aktiviteter och teoretisk språkinlärning tilltalar projektet en större grupp än reguljär undervisning. Att ha aktiviteter som matlagning och handarbete hjälper kvinnornas självförtroende då det är en arena som de känner sig trygga i. Matkultur och traditioner är dessutom något alla deltagare kan relatera till och samtala om. Folkbildningsformen ger också möjlighet att utforma insatserna tillsammans med deltagarna, vilket gör att de viktiga delar som projektet vill förmedla blandas med teman som efterfrågas av deltagarna.

Målet med projektet är att deltagarna ska lämna insatsen med ett förbättrade svenskkunskaper, ökat självförtroende och med mer information om vad Sverige har att erbjuda dem. Cirkelverksamheten skapar dessutom ett nätverk runt kvinnorna. Förutom att rusta deltagarna för arbetslivet verkar projektet även för att deltagarna ska bli en aktiv del av samhället och göra sina röster hörda då aktiva kvinnor ger ringar på vattnet så väl de egna familjerna, som i stadsdelen och Sverige i stort. Hos många av kvinnorna har de kunskaper som projektets aktiviteter lett till inneburit en ökad frihet att kunna uttrycka sig och förstå svenska bättre. Deltagarna har också fått tillgång till nya mötesplatser, ett större nätverk, ökad kunskap om Sverige samt deras rättigheter och skyldigheter. Deltagarna har brutit sin isolering och vissa har själva blivit cirkelledare.

Länk: www.facebook.com/svenskatillkaffetdalaberg

Kategori: Språkfrämjande insatser