FRAMSAM, Hälsospåret

Plats: Markaryds kommun

Kontakt: Semra Todorovac, semra.todorovac@markaryd.se

Tidsperiod: 2020-02-03 till 2021-12-31

Finansiering: Regionen

Budget: 0 kronor

Samarbetspartner: Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenhet i Markaryd, Region Kronoberg

Beskrivning:

Målgruppen för Hälsospåret består av deltagare som efter 4-5 års vistelse i Sverige inte fått tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna arbeta. Majoriteten av kvinnorna kommer från Syrien. Syftet med projektet var att ge information och verktyg för bättre integrering som framöver leder till arbete. Målet var att deltagarna i större utsträckning skulle bli bekanta med hur samhället fungerar, vilka regler som gäller, hur man kan förbättra förutsättningar för bättre mående, våga mer, inte hamna mellan stolarna samt söka och få ett arbete. Insatsen är tre heldagar, totalt cirka 20 timmar, och genomförs av Region Kronoberg i samarbete med Polisen och Socialförvaltningen.

Hälsospåret riktades även till övriga SFI-elever och deltagare i samhällsorientering. All information gavs från kunnig personal och eleverna fick chans att ställa egna frågor och komma med funderingar. Projektet upplevde att inslaget av frågor var väldigt uppskattat av samtliga deltagare. Hälsospåret riktade sig till både kvinnor och män, de kvinnliga deltagarna hade dock större behov av vägledning när det gällde egenvård och friskvård. Att våga ställa frågor och söka hjälp var för många otänkbart, varför vård i värsta fall inte sökts i tid, och deltagarna har därför inte tillgodogjort sig sina rättigheter och fått försämrad hälsa. Hälsa är dessutom en viktig förutsättning för etablering.

Flera deltagare har fått arbete. Projektet har utvecklats tillsammans med Region Kronoberg och ingått som en del i ett annat projekt, FRAMSAM. Projektet är dessutom ett gott exempel på samverkan mellan Arbetsförmedling, kommun och regionens hälso- och sjukvård.

Länk: Nej.

Kategori: Hälsofrämjande insatser