Förberedande trafikundervisning

Plats: Valdemarsvik, Söderköping, Finspång, Linköping, Mjölby och Motala.

Kontakt: ​Djamal Hamaili, djamal.hamaili@valdemarsvik.se, Tel: 076-104 92 28

Tidsperiod: 2018-08-01 till 2019-12-31

Finansiering: Medel från Länsstyrelsen (§ 37)

Budget: 2 200 000 kronor

Beskrivning:

”Hela livet har jag suttit i baksätet, men nu sitter jag i framsätet och till och med bakom ratten! Det är det bästa som har hänt mig under hela mitt liv. Jag kan och jag duger” är ett talande citat från en av deltagarna i projektet Förberedande trafikundervisning. Idén till projektet kom från den kommunala verksamheten där behovet av körkort hos de som sökte arbete inom kommunen uppmärksammats. Insatsen genomfördes i huvudsak på svenska, med assistans av en språkresurs. I projektet skapades en app för att möjliggöra för deltagarna att träna hemma på de teoretiska momenten. Insatsen var en förberedande insats för att bland annat skapa trygghet och motivation för att sedan ta körkort på egen hand. I projektet ingick både kvinnor och män. Majoriteten av kvinnorna kom från Syrien, men projektet hade även deltagare från bland annat Eritrea, Somalia, Afghanistan, Iran och Sverige. Av projektets cirka 400 deltagare var 60 % kvinnor.

Syftet med projektet var att minska tröskeln till att ta körkort, skapa förutsättningar till ett mer självständigt och oberoende liv samt att öppna upp för fler möjligheter till arbete. Projektet avsåg även att bidra till ökad jämställdhet och att skapa förutsättningar till större valmöjligheter gällande boende och arbete genom att till exempel öppna upp för möjligheten att kunna bo och verka på landsbygden där kollektivtrafiken inte alltid är väl utbyggd eller i vissa fall saknas helt.

Målsättningen var att hälften av deltagarna skulle gå vidare eller planera för att börja i en trafikskola för att få ett körkort. Sex månader efter projektets slut genomfördes en utvärdering av ett oberoende utvärderingsföretag. Utvärderingen visade att deltagarna var mycket positivt inställda till projektet och att majoriteten upplevde att de hade fått större kunskap om trafik och trafikregler. Deltagarna uppgav även att de hade fått insikt om att ett körkort kan förkorta vägen till arbete. Majoriteten av kvinnorna upplevde också att det var lättare och roligare att tala om bilar och trafik. Mer än hälften av deltagarna ansåg att den förberedande utbildningen dessutom förebygger inofficiella vägar till körkort via ”trafikskolor” som saknar tillstånd och kompetens.

Länk: Nej.

Kategori: Arbetsmarknadsfrämjande insatser