Föräldragrupp i samverkan – Samhällsorientering i nya former

Plats: Strömsunds kommun

Kontakt: ​Jenniffer Bennoit, jenniffer.bennoit@stromsund.se 

Tidsperiod: 2018-10-22 till 2019-10-22

Finansiering: Medel från Länsstyrelsen (§ 37)

Budget: 203 500 kronor

Beskrivning:

Föräldragrupp i samverkan var en insats som handlade om att stärka nyanlända föräldrar i föräldrarollen och skapa bättre förutsättningar för egen försörjning och snabbare etablering. Syftet var också att stärka föräldrarnas och barnens nätverk, och förebygga och minska utanförskap.

I insatsen genomfördes föräldragruppsträffar där deltagarna fick möjlighet diskutera hur det är att vara förälder i ett nytt land. En målsättning var att nyanlända föräldrar skulle få träffa samhällsaktörer och få kunskap och information om olika ämnen.

I insatsen deltog 27 kvinnor. Några kvinnor hade varit i Sverige i några månader och andra i flera år. Deltagarna kom från Syrien, Eritrea och Somalia. Flera av kvinnorna hade bott på andra orter i Sverige innan de flyttade till Strömsund och saknade därför samhällsinformation om kommunen. Även kvinnornas migrationsprocesser var olika. En del av kvinnorna hade permanent uppehållstillstånd och andra befann sig i asylprocessen. Några kvinnor hade aldrig gått i skolan i sitt hemland. Andra hade börjat studera på universitetet i sitt hemland men avbrutit sina studier och flytt på grund av krig.

Insatsen anpassades utifrån föräldrarnas behov. Till exempel skedde träffarna dagtid tillsammans med deltagarnas barn. Föräldragruppen genomfördes i nära samarbete med familjecentralen, som är en naturlig mötesplats för föräldrar.

Varje grupp träffades 8–10 gånger. Gruppledarna gjorde individuella uppföljningar under tiden som träffarna genomfördes.

Insatsen resulterade i att deltagarna fick utökade kontaktnät. Deltagarna fick ökad kännedom och kunskap om olika samhällsaktörer och deras roll. Flera av kvinnorna tog kontakt med relevanta samhällsaktörer på egen hand efter insatsen. Det bara är några exempel på hur insatsen skapade förutsättningar för att öka kvinnornas delaktighet i samhället.

Insatsen resulterade även i ett vidareutvecklat föräldragruppsmaterial. Det utökade materialet för föräldragrupper eller för samtal med nyanlända föräldrar finns tillgängligt på webbplatsen www.begripligt.nu.

Länk: www.begripligt.nu

Kategori: Vägledande insatser