Arbetsintegrering av utlandsfödda kvinnor

Plats: ​Göteborgs Stad

Kontakt: ​Maria Eklund, maria.eklund@gfsak.se 

Tidsperiod: 2018-01-01 – pågående

Finansiering: Arbetsträningsplatser via Arbetsförmedlingen, lönestöd vid anställning från Arbetsförmedlingen. 18 00 000 kronor för 10 personer, snitt 9 månaders insats/person

Budget: 1 800 000 kronor/år

Samarbetspartner: Cafe & Cateringgruppen Göteborg

Beskrivning:

Cafe & Cateringgruppen arbetar med anpassade arbetsplatser där individer får arbeta utifrån sin egen förmåga. Arbetsplatserna tar hänsyn till och är anpassade efter varje individs specifika behov. Det kan handla om någon som behöver träna svenska eller någon som behöver stöd och inspiration för att bli en del av samhället. Caféerna erbjuder möjligheter för språkträning i en social gemenskap.

Syftet med insatsen är bland annat att deltagarna får utveckla sina kunskaper i svenska språket. Syftet är också att deltagarna ska få yrkeskunskaper och erfarenheter som de kan använda för att närma sig arbetsmarknaden.

I insatsen deltar utrikesfödda personer och personer med psykiska och/eller fysiska funktionsvariationer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Kvinnorna som deltar i insatsen kommer från bland annat Iran, Irak, Afghanistan, Libanon, Serbien, Etiopien, Senegal och Brasilien.

Cafe & Cateringgruppen kartlägger varje individ som får en anpassad handlingsplan. Deltagaren och en handledare följer upp och reviderar handlingsplanen löpande.

Kvinnorna som har deltagit i insatsen har utvecklat sin arbetsförmåga, sina språkkunskaper och stärkt sin självkänsla och självförtroende. De har även fått en ökad förståelse för den svenska arbetsmarknaden. Tre av kvinnorna har fått anställning inom Cafe & Cateringgruppen.

Länk: Nej.

Kategori: Arbetsmarknadsrelaterade insatser