Nytt stödmaterial för samordning av insatser inom etableringsprogrammet

Många olika händer som läggs ovanpå varandra.

Stödet ska komplettera den mall och handledning för överenskommelser som finns och används i hela landet och för alla aktuella målgrupper.

LoR har tidigare ansvarat för framtagande och uppdatering av metodstödet ”Lokala överenskommelser om nyanländas etablering”. Stödmaterialen som nu tagits fram bygger på det.

Stödmaterial inför lokala överenskommelser